Misyonumuz

        Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu toplumun kendisinden beklediği görevin ve varlık nedeninin bilinciyle; “Atatürk İlke ve inkılapları ışığında bilimsel, anlayışlı, çağdaş, demokrat, üretken, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, çözüm üreten, değişik koşullara uyum gösterebilen, geleceğe yönelik hedefleri olan, liderlik, iletişim ve eğitim teknolojileri unsurlarını kullanabilen, farklı bilim dalları arasında ilişki kurabilen, bilgilerini farklı alanlara uygulayabilen, kültüre ve sanata duyarlı, yaşam boyu öğrenmeyi ve kendini yenilemeyi ilke edinmiş, girişimci, rekabetçi, sosyal yönü gelişmiş yurtsever bireyler yetiştirmek” şeklinde belirlenmiştir.

Vizyonumuz

        Ulusal ve uluslararası alanda önde gelen meslek yüksekokullarına eşdeğer bir eğitim, araştırma ve uygulama kurumu olmak. İyi insan olma, yurtseverlik, çağdaşlık, öğrenci odaklılık, doğruluk ve güvenirlilik, katılımcılık, açık iletişim, bilimsellik, doğayı korumak, dürüstlük, etik değerlere bağlılık, katılımcılık, yeniliklere açık olmak, liyakat, liderlik, sorumluluk, takım ruhu, toplumsal sorumluluk gibi değerleri vizyonumuzun ilkeleridir.

 

KYS-YD-022 Kastamonu Üniversitesi Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu Misyon-Vizyon

2021 İstiklal Marşı Yılı