Muhasebe; finansal nitelikteki bilgileri kayıtlama, sınıflama, özetleme, analiz, ve yorumlama yoluyla işletme ile ilgili kişilerin karar vermelerinde iletişimi sağlamaktadır. Muhasebe işlerinin daha doğru, daha hızlı, daha düzenli, daha az personelle yapılması amacıyla çağımızın vazgeçilmez aracı olan bilgisayarları bu doğrultuda kullanabilen öğrenciler mezun edilmektedir.

Muhasebe mesleğinde kariyer yapmak isteyen öğrencilerin müşavirlik, denetim ve maliyet muhasebesi alanlarında hem teorik bazda, hem de uygulama bazında gerekli alt yapı ile donatılarak, hali hazırda yaşanan eğitim sonrası mesleğe adaptasyon sorunlarını yaşamadan, iş hayatına atılmalarını ve sektörün talebinin karşılanmasını sağlamak, muhasebe ve finans sektörünün ihtiyacı olan, genel muhasebe ve maliyet muhasebesi alanlarında uygulama olarak güçlü, tek düzen hesap planı, finans ve mali mevzuat konularında bilgili, bilgisayarda ofis ve muhasebe paket programlarını etkin kullanan, ticari hayatta kullanılan defterleri mevzuata uygun usul ve esaslara göre işleyebilen, plânlı ve sistemli çalışma alışkanlığı kazanmış eleman yetiştirmeyi amaçlanmaktadır.

Muhasebe programı öğrencileri, Matematik, Genel Muhasebe, Genel İşletme, İktisat, Pazarlama, Maliye, Ticaret Matematiği, Maliyet Muhasebesi, Banka Muhasebesi, Ticaret Hukuku, Envanter, Bilanço, Vergi Hukuku, İş Hukuku, Şirketler Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi, Türk Vergi Sistemi gibi konularda eğitim almaktadırlar. Teorik derslerin yanında ağırlıklı olarak okuldaki bilgisayar laboratuvarlarında muhasebe paket programlarını uygulamalı olarak işlemekte, muhasebe laboratuvarında büro araç ve gereçlerinin kullanımı ile iş piyasasından alınan gerçek örnekler üzerinde çalışarak uygulamalar gerçekleştirmektedir.

Ülke ekonomisinin gelişmesi ve refahın artmasının günümüzdeki en önemli öğeleri olan işletmelerin sağlıklı işleyebilmesi için; işletmenin organları arasında sağlıklı bir iletişimin kurulması şarttır. Bu da ancak ve ancak çağa ayak uyduran, günün kendini yenilemeye açık sağlıklı işleyen bir muhasebe sisteminin kurulmasıyla mümkün olabilir. Bunu yaparken günün değişen şartlarını takip eden ve kendini bunlara adapte edebilen muhasebe elemanları yetiştirmeyi hedefleyen Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu Muhasebe bölümünden mezun olan öğrenciler baştan sona bir işletmede muhasebe sistemini kurabilecek bilgi, beceri ve tecrübe ile donatılmaktadırlar.


İş Alanları

Büroda masa başında çalışan bölüm mezunları, kamu ve özel sektöre ait kuruluşların muhasebe bölümlerinde, maliye ve vergi dairelerinde görev alabilirler ya da kendilerine muhasebe bürosu açabilirler. Muhasebe meslek elemanı kamu kurumlarında, özel işyerlerinde veya yasal şartları sağladıktan sonra kendi işyerlerini açıp çalışabilirler. Kamu ve özel sektör kuruluşlarında ön muhasebe elemanı olarak iş olanaklarına sahiptirler. Ayrıca gerekli staj eğitimlerini tamamladıktan sonra "Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir" belgelerini alıp büro açabilmektedirler.

Muhasebe Meslek Elemanı Bir işyerine bağlı veya kendi adına serbest muhasebecilik mesleği icra eden veya kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe yönetimine katkı veren kişidir.


DGS İle Geçiş Yapılabilecek Bölümler

İşletme, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Isletme Bilgi Yönetimi, Isletme Enformatigi, Isletme – Ekonomi, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finansman Ögretmenligi, Uluslararasi Finans, Uluslararasi Isletmecilik, Uluslararasi Ticaret, Uluslararasi Ticaret ve Finansman, Uluslararasi Ticaret ve Isletmecilik.


Diğer Eğitime Devam Olanakları

Muhasebe programı öğrencileri; iki yıllık ön lisans diplomalarını aldıktan sonra Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinin İşletme, İktisat, Halkla İlişkiler, Kamu Yönetimi bölümlerine sınavsız kayıt yaptırıp dört yıllık fakülte diploması alabilmektedirler.

 

2021 İstiklal Marşı Yılı