1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç

Yüksekokulumuz 5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES'17)'da Temsil Edildi

 

Yüksekokulumuz Bilgisayar Teknolojileri Bölümü öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Seyfullah GÖKOĞLU, 11-13 Ekim 2017 tarihlerinde İzmir Selçuk'ta Dokuz Eylül Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen 5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES'17)'da "Öğrenme Ortamlarında Sanal Gerçeklik: Risk İçeren Durumlarda Eğitsel Kullanılabilirlik Potansiyeli" başlıklı bildirinin sözlü sunumunu başarı ile yaparak Üniversitemizi ve Yüksekokulumuzu temsil etmiştir.