Amaç

Kaynak teknolojisi programı hem teorik bilgilere hem de uygulama yeteneğine sahip ilgili endüstriyel sektörlerin ihtiyacı olan nitelikli kaynakçı, teknik eleman ve uzmanların yetiştirilmesini amaçlamaktadır.


Hedef

Kaynak teknolojileri alanı ile ilgili,

 • Kullanılan malzemelerin özelliklerini tanımlayabilme,
 • Uygun kaynak yöntemini tayin edebilme, tahribatlı ve tahribatsız muayene yapabilme,
 • Metallerin şekillendirilmesinde kullanılan temel işlemleri bilip uygulayabilme,
 • Oksi-gaz, elektrik ark, lehimleme, saplama kaynağı, direnç kaynağı, toz altı kaynağı, MIG-MAG, tungsten inert gaz (TIG) kaynağı, plazma transferli ark (PTA) kaynağı, lazer kaynağı ve katı hal kaynakları (patlamalı, sürtünme, sürtünme karıştırma, difüzyon, ultrasonik ve yüksek frekans) hakkında teorik bilgilere ve uygulama yapabilme becerisine sahip olabilme,
 • Kaynak makinelerinin mekanik arızalarını giderebilme,
 • Demir esaslı ve demir dışı metalik malzemelerin kaynaklı birleştirilmeleri esnasında çıkan sorunları sorgulama ve çözebilme,
 • Metallere uygulanan ısıl işlem tekniklerini bilebilme,
 • Metalik malzemelerin şekillendirilmesi ile ilgili bilgisayar destekli tasarım, konstrüksiyon yapabilme ve uygulayabilme,
 • Mesleki teknik resimleri bilgisayar destekli çizebilme ve okuyabilme becerilerini kazandırmaktır.

Alınacak Derece

Bu program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında öğrenciler "Kaynak Teknikeri" unvanı almaktadır.


Kabul Koşulları

Programa kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır.


Mezunların İstihdam Olanakları ve Üst Kademeye Geçiş

Mezunlar kamuya veya özel sektöre ait demir çelik, alüminyum, döküm fabrikalarında, makine, havacılık, otomotiv, inşaat, gemi sanayinde tekniker olarak çalışabilirler. Kaynak teknikerleri, kamu ve özel kuruluşlara ait fabrikalarda ve atölyelerde;

 • Mühendis tarafından hazırlanan iş planının uygulanması ile ilgili çalışmaları yürütür.
 • Üretim faaliyetinin planlanmasında, kaynak yaparken hangi malzemenin kullanılacağına ve hangi yöntemle yapılacağına karar vermede mühendise yardımcı olur.
 • Her çeşit kaynaklı yapıları çizer ve kaynak yapar.
 • Üretimi denetler.
 • Kalite kontrol işlerini yürütür.

"Kaynak Teknolojisi" ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS)’nda başarılı oldukları takdirde aşağıdaki programlarına dikey geçiş yapabilirler.

 • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
 • Malzeme Mühendisliği
 • Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
2021 İstiklal Marşı Yılı