Zorunlu Staj Başvuru Formu (Bu form staj yapacak tüm öğrenciler tarafından 4 nüsha olarak doldurulacaktır)

 

Staj Ek Formu (Bu form 2 nüsha olarak doldurulacaktır)

 

Staj Sözleşmesi (Bu sözleşmeyi sadece staj ücretinden yararlanacak olanlar 3 nüsha olarak doldurulacaktır)

 

Staj Dosyası Evrakları (Bu belgeler staj yaparken tüm öğrenciler tarafından doldurulacaktır)

 

Zorunlu Staj Sigortasının Uygulama Esasları

 

İşletmeye Ödenecek Devlet Katkısı İle İlgili Açıklama

 

Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi