Çocuk gelişimi programı, erken çocukluk dönemi içerisindeki çocukların tüm gelişim alanlarını desteklemek üzere akademik bilgi ve uygulamalı beceriler geliştirmeyi, programdan mezun olan öğrencilerin öz yeterlik inancına sahip, kendilerini sürekli yenileyen, topluma faydalı işler yapan, okul öncesi eğitim döneminde olan ve özel eğitime gereksinim duyan çocuklarla yakından ilgilenen, donanımlı meslek elemanları yetiştirmeyi esas almaktadır.

Evrensel ölçütlere uygun eğitim sistemi içerisinde, erken çocukluk döneminde çocukların fiziksel, psikomotor, bilişsel, dil, sosyal ve duygusal alanlarda gelişimlerine yönelik eğitim vermeyi hedefleyen, çocukların özelliklerini tanıyan, gereksinimlerinin farkında olan, çocuk haklarının farkında olan ve gözeten, etkin iletişimin yanı sıra yaratıcı zekâsını da eğitim ortamına katan, bilgisayar, drama, müzik vb. eğitimleri veren yardımcı eğitmenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Bu programın mezunları erken çocukluk eğitimi veren kurumlarda, okulların ana sınıflarında, kreşlerde, hastanelerin çocuk servislerindeki oyun odalarında, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, Ana Çocuk Sağlığı Merkezlerinde, yataklı tedavi veren kurumlarda çocuk gelişimi ve eğitimi konusunda yeterli bilgiye sahip yardımcı eğitmen olarak; çocuk yayınları ve oyuncakları sektörlerinde tasarımcı olarak ve çocuk gelişimi ve eğitimi alanında hizmet veren birçok sektörde yardımcı eğitmen/öğretmen olarak çalışabilmektedirler.

Ön Lisans Mezuniyet Alanlarına Göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları*

  • Çocuk Gelişimi
  • Okul Öncesi Öğretmenliği
  • Özel Eğitim Öğretmenliği
  • Sağlık Yönetimi
  • Sosyal Hizmet

*2021 DGS Kılavuzu (Tablo2)

2021 İstiklal Marşı Yılı