Çocuk Gelişimi programı, çocukların okul öncesi dönemde fiziksel, psikomotor, bilişsel, dil, sosyal ve duygusal alanlarda gelişimlerine yönelik yetişmiş iş gücünün sağlanarak, çocukların özelliklerini tanıyan, alışkanlık ve gereksinimlerinin farkında olan, etkin iletişimin yanı sıra yaratıcı zekasını da eğitim ortamına katan meslek elemanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Programdan mezun olanlar aşağıdaki alanlarda bilgi, beceri ve alışkanlıklar kazanacaktır.

 • Çocuk gelişimi alanı ile ilgili eğitim programları, öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
 • Farklı özellikteki çocukların topluma kazandırılmasına yönelik uygulamaları bilir.
 • Çocukların gelişimlerini farklı ölçme yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir ve takip eder.
 • Çocukların gelişim özellikleri ve bireysel farklılıklarını dikkate alarak eğitim programları hazırlar, uygular ve değerlendirir.
 • Eğitim materyalleri geliştirir ve eğitim ortamlarını düzenler.
 • Ailelere yönelik rehberlik ve danışmanlık çalışmalarında gerekli olabilecek etkili öğretim ve iletişim yöntemlerini kullanır.
Mezunların Alacağı Ünvanlar ve Çalışabilecekleri Alanlar:

Çocuk Gelişimi programından mezun olan öğrenciler "Kastamonu Üniversitesi Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu Önlisans Diploması" ve ‘’Çocuk Gelişimi Meslek Elemanı’’ unvanını alırlar.

Mezunların istihdam alanları;

 • Özel kreş ve anaokullarında idareci, öğretmen ve öğretmen yardımcısı,
 • Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde idareci, öğretmen ve öğretmen yardımcısı,
 • Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı anaokulu ve ilköğretimlere bağlı anasınıflarında usta öğretici,
 • Özel araştırma ve danışmanlık şirketlerinde ana-baba eğitimcisi,
 • Ana Çocuk Sağlığı Merkezlerinde, Yataklı Tedavi Veren Kurumlarda ve Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumlarında bakıcı anne,
 • Çocuk Yayınları ve Oyuncakları sektörlerinde tasarımcı,
 • Çalışan anne – babaların çocuklarına çocuk bakım elemanı,

olarak çalışabilmektedir.

Lisans Tamamlama Dikey Geçiş Programı tamamlayarak mezun olan öğrenciler, ÖSYM'nin yaptığı Dikey Geçiş Sınavında başarılı olmaları halinde;
 • Çocuk Gelişimi
 • Okul Öncesi Öğretmenliği

bölümlerine geçiş yapma hakkına sahiptirler.

* 2018 ÖSYM kılavuzunda yer alan bölümlerdir.

2021 İstiklal Marşı Yılı