Azami öğrenim süresi sonunda mezun olamayan talebelere; azami sürelerini doldurdukları yarıyıl sonunda, devam şartını yerine getirerek başarısız oldukları bütün dersler için ders sayısına bakılmaksızın iki ek sınav hakkı verilmesine dair Eylül ayı içerisinde ek sınav duyurusu yapılmıştı. Eylül ayında yapılan ek sınavlara müracaat etmeyen/edemeyen talebeler için yeniden bir sınav takvimi oluşturulmuştur. Tertip edilecek bu ek sınavlardan daha önce sınava giren talebeler faydalanamayacaktır. Uygulama Esasları, Dilekçe ve Sınav Takvimine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Ek Sınav Uygulama Esasları ve Başvuru Dilekçesi (Yeni)

Sınav Takvimi (Yeni)